Thông tin giao dịch

Thông tin giao dịch

*Ký quỹ ban đầu = Giá trị vị thế danh nghĩa / Mức đòn bẩy

*Ký quỹ duy trì = Giá trị vị thế danh nghĩa * Tỷ lệ ký quỹ duy trì - Số tiền bảo trì

TầngDấu ngoặc vị trí (Giá trị danh nghĩa trong USDT )Đòn bẩy tối đaTỷ lệ ký quỹ duy trìSố tiền bảo trì ( USDT )
Loading...

Xin lưu ý rằng trong trường hợp giá biến động mạnh hoặc sai lệch so với chỉ số giá, BIT sẽ thực hiện các biện pháp bảo vệ bổ sung, bao gồm nhưng không giới hạn ở:

1. Điều chỉnh giá trị đòn bẩy tối đa

2. Điều chỉnh khung vị trí trong mỗi bậc

3. Điều chỉnh tỷ lệ ký quỹ duy trì theo từng bậc

logo
Truyền thông xã hội