Người được mời

120

Hoa hồng/tháng

4852USDT

30
60
90

Hoa hồng/tháng

USDT

120Người được mời
150
180

Biến tầm ảnh hưởng thành thu nhập với BIT

Nắm bắt cơ hội ngay hôm nay - Tham gia Chương trình liên kết của BIT để khai thác tiềm năng thu nhập của bạn!

Tại sao tham gia với chúng tôi?

advantage-1

Thu nhập thụ động

Hệ thống mời ba cấp gồm các chi nhánh, chi nhánh phụ và khách hàng trực tiếp. Chỉ định các chi nhánh phụ và tự do điều chỉnh giới hạn hoa hồng để mở rộng mạng lưới lời mời và tăng thu nhập thụ động.

advantage-1

Hoa hồng lên tới 60%

Chúng tôi cung cấp cơ cấu hoa hồng cao hàng đầu trong ngành.

advantage-1

Tùy chỉnh cho tiếp thị

Tùy chỉnh các chiến dịch và mã giới thiệu để đáp ứng nhu cầu của các thị trường và đối tượng mục tiêu khác nhau.

advantage-1

Thanh toán hàng giờ

Khoản giảm giá hoa hồng có giá trị vĩnh viễn, được tính theo giờ và thanh toán hàng ngày.

Lợi thế BIT

Theo dõi kết quả
advantage-1
Hỗ trợ 24/7
advantage-1
Mở rộng phạm vi tiếp cận của bạn
advantage-1
Hợp tác với các chi nhánh phụ
advantage-1

Phân tích dữ liệu toàn diện và thống kê doanh thu theo thời gian thực cho phép bạn tinh chỉnh các chiến lược và nâng cao tác động của các chương trình khuyến mãi bất kỳ lúc nào.

Người quản lý tài khoản cam kết và hỗ trợ khách hàng suốt ngày đêm.

Xây dựng thương hiệu cá nhân của bạn thật dễ dàng khi có BIT là đối tác đáng tin cậy, hướng dẫn bạn từng bước.

Xây dựng và quản lý nhóm của riêng bạn, đồng thời làm việc cùng với các chi nhánh phụ để phát triển mạng lưới của bạn.

advantage-1

Theo dõi kết quả

Phân tích dữ liệu toàn diện và thống kê doanh thu theo thời gian thực cho phép bạn tinh chỉnh các chiến lược và nâng cao tác động của các chương trình khuyến mãi bất kỳ lúc nào.

advantage-1

Hỗ trợ 24/7

Người quản lý tài khoản cam kết và hỗ trợ khách hàng suốt ngày đêm.

advantage-1

Mở rộng phạm vi tiếp cận của bạn

Xây dựng thương hiệu cá nhân của bạn thật dễ dàng khi có BIT là đối tác đáng tin cậy, hướng dẫn bạn từng bước.

advantage-1

Hợp tác với các chi nhánh phụ

Xây dựng và quản lý nhóm của riêng bạn, đồng thời làm việc cùng với các chi nhánh phụ để phát triển mạng lưới của bạn.

Làm thế nào nó hoạt động

1

Gửi đơn đăng ký

Điền vào mẫu đơn. Sau khi được phê duyệt, bạn sẽ nhận được liên kết liên kết của mình.

2

Kích hoạt mạng của bạn

Truyền bá các liên kết liên kết của bạn trong mạng và khán giả của bạn để chứng thực BIT trên mạng xã hội.

3

Bắt đầu kiếm tiền

Quảng bá BIT thông qua mạng xã hội hoặc nhiều nền tảng khác nhau và kiếm tiền từ phí giao dịch của bạn bè bạn.

01

Gửi đơn đăng ký

Điền vào mẫu đơn. Sau khi được phê duyệt, bạn sẽ nhận được liên kết liên kết của mình.

02

Kích hoạt mạng của bạn

Truyền bá các liên kết liên kết của bạn trong mạng và khán giả của bạn để chứng thực BIT trên mạng xã hội.

03

Bắt đầu kiếm tiền

Quảng bá BIT thông qua mạng xã hội hoặc nhiều nền tảng khác nhau và kiếm tiền từ phí giao dịch của bạn bè bạn.

Mở khóa tiềm năng thu nhập của bạn.

Hiện nay.

Tìm hiểu thêm >

advantage-1