URL verification: https://www.bit.com
logo

Verify

clear.png

Vui lòng sử dụng BIT Verify để kiểm tra xem nguồn có chính thức đại diện cho BIT hay không.

liên kết trang web, địa chỉ email, số điện thoại, tài khoản Twitter hoặc ID Telegram.

*Vui lòng không liên hệ với bất kỳ nguồn không chính thức/chưa được xác minh nào hoặc tiết lộ chi tiết tài khoản của bạn cho họ. Mọi thắc mắc thêm vui lòng liên hệHỗ trợ BIT

Mẹo bảo mật