Sử dụng STBT tạo lợi nhuận làm tài sản thế chấp giao dịch

Sản phẩm đầu tiên thuộc loại này được cung cấp bởi

STBT là tài sản thế chấp giao dịch trên BIT Exchange

Hợp tác với Matrixdock, giờ đây các nhà giao dịch có thể gửi STBT làm tài sản thế chấp giao dịch đủ điều kiện để giao dịch giao ngay/perps/tùy chọn trên BIT Exchange -với tỷ lệ cắt tóc là 2%.

Sử dụng STBT trên khắp

STBT là gì?

Được hỗ trợ bởi chứng khoán chính phủ Hoa Kỳ ngắn hạn + tiền mặt

BIT Exchange là nền tảng đầu tiên chấp nhận nó làm tài sản thế chấp giao dịch

Giá trị tương đương được chốt là 1 USD, với lợi suất không rủi ro (~5%)

Kiếm lợi nhuận không rủi ro và nắm bắt cơ hội giao dịch với BIT Exchange

Tổng cung

110 triệu USD+

APY 7 ngày

4.9%

Tổng lãi suất phân phối

2,5 triệu USD+

Đang nắm giữ 1 STBT

Nắm giữ trái phiếu Kho bạc Hoa Kỳ trị giá $ 1,00

Lãi suất hàng ngày

icon

Làm thế nào để bắt đầu

Sản phẩm này chỉ có sẵn choThể chếNhà đầu tư.

Để tận dụng STBT làm tài sản thế chấp giao dịch, bạn phải có tài khoản BIT và Matrixdock tuân thủ các yêu cầu KYC cần thiết.

iconicon

Đăng ký

BITMatrixdockTài khoản

icon

Hoàn thành các yêu cầu KYC

icon

Xong!

Các câu hỏi thường gặp

Những loại người dùng nào có thể gửi/sử dụng STBT?

arrowIcon
Người dùng đã vượt qua chứng nhận nâng cao KYC4 trên Matrixdock.

https://stbt.matrixdock.com

Tại sao tôi không thể lấy được địa chỉ gửi tiền dù đã đạt chứng nhận KYC4?

arrowIcon
Sau khi đạt chứng nhận KYC4, vui lòng liên hệ với bộ phận dịch vụ khách hàng để mở địa chỉ gửi tiền.

STBT có thể được sử dụng làm tài sản thế chấp không? Tỷ lệ cắt tóc là gì?

arrowIcon
Đúng. 2%. Vui lòng tham khảo phần “Tài sản - Giao dịch - Tài sản thế chấp” trong Ứng dụng để biết chi tiết.

Tôi có thể sử dụng những kênh nào khác để nhận STBT ngoài việc nạp tiền?

arrowIcon
Sau khi đạt chứng nhận KYC4, người dùng có thể mua STBT thông qua Convert.

Làm cách nào tôi có thể nhận được airdrop phân phối sau khi nắm giữ STBT?

arrowIcon
Nhà phát hành sẽ tự động airdrop vào tài khoản của người dùng dựa trên số STBT mà người dùng nắm giữ.

Tại sao tôi không nhận được airdrop sau khi mua STBT thông qua Convert?

arrowIcon
Mặc dù tài khoản của người dùng đã nhận được STBT và có thể được sử dụng làm tài sản thế chấp hoặc giao dịch, nhưng số tiền của STBT vẫn chưa thực sự được giải quyết do dịch vụ Chuyển đổi của bên thứ ba. Sau khi thanh toán với nhà cung cấp, người dùng có thể nhận được airdrop phân phối một cách bình thường. Chu kỳ giải quyết thường là 1-3 ngày (thường là 1 ngày).

Tại sao tôi không nhận được airdrop sau khi mua STBT thông qua Convert?

arrowIcon
Mặc dù tài khoản của người dùng đã nhận được STBT và có thể được sử dụng làm tài sản thế chấp hoặc giao dịch, nhưng số tiền của STBT vẫn chưa thực sự được giải quyết do dịch vụ Chuyển đổi của bên thứ ba. Sau khi thanh toán với nhà cung cấp, người dùng có thể nhận được airdrop phân phối một cách bình thường. Chu kỳ giải quyết thường là 1-3 ngày (thường là 1 ngày).